VGI

Ban Quản lý khoa học - Học viện Chính trị khu vực II

 Giới thiệu về Ban Quản lý khoa học -
Học viện Chính trị khu vực II

 

1.     Thông tin chung về Ban

- Tên đơn vị: Ban Quản lý khoa học - Học viện Chính trị khu vực II

- Năm thành lập:  Ban Quản lý khoa học được thành lập năm1990, tiền thân có tên gọi là Phòng Quản lý khoa học, được thành lập trên cơ sở hợp nhất phòng khoa học của các Trường Đảng Trung ương khu vực phía Nam. Năm 2004, Phòng Quản lý khoa học được đổi tên thành Ban Quản lý khoa học.  

- Vị trí: Ban Quản lý khoa học là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện.

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Giám đốc trong việc xác định phương hướng nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học ngắn hạn và chiến lược dài hạn của Học viện Chính trị khu vực II; Tổ chức triển khai, quản lý các hoạt động khoa học của các đơn vị trong Học viện. Kiểm tra hoạt động khoa học các đơn vị khi được Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ; là cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học - Đào tạo. Đồng thời, thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nghiệp vụ quản lý hoạt động khoa học.

2.     Cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế  

-         Lãnh đạo Ban: gồm 01 Phó Trưởng Ban phụ trách, 01 PTB;

-         Số lượng biên chế: 08 đồng chí ;

-         Trong Ban, dự kiến lập thành 02 phòng: Quản lý-kế hoạch; Nghiên cứu

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

TS. Nguyễn Văn Điển

PTB phụ trách Ban

diennv@hcma2.edu.vn

2

Ths Nguyễn Thị Hằng

PTB

hangnt@ hcma2.edu.vn 

3

Ths Dương Thị Phượng

NCV

phuongdt@ hcma2.edu.vn

4

Ths Nguyễn Thị Tân

GVC

tannt@ hcma2.edu.vn

5

Ths Phan Thị Trà Mi

NCV

miptt@ hcma2.edu.vn

6

CN. Đinh Văn Chí

CV

chidv@ hcma2.edu.vn

7

CN. Trần Ng Bảo Minh

NCV

minhtnb@ hcma2.edu.vn

8

CN. Nguyễn Quốc Việt

NVC

vietnq@ hcma2.edu.vn

 

3.     Thành tích khen thưởng

- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với thành tích trong Quản lý và nghiên cứu khoa học, ngày 04/12/1997.

- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với thành tích trong Quản lý và nghiên cứu khoa học, Năm 2004

- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh với thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện, ngày 07/09/2009

- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II với thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Tháng 04/2006.

- Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II với thành tích đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến từ năm 1995 đến 2012.

- Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II với thành tích “Đạt thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học 2 năm 2006 - 2007”, ký ngày 04/01/2008.

- Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen số 2775/ QĐ-HVCT-HCQG, ngày 29/7/2013, của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

- Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen số 3165/ QĐ - HVCT-HCQG, ngày 18/7/2014, của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

- Cờ thi đua cấp Bộ cho tập thể lao động xuất sắc năm 2013-2014;

- Tập thể lao động xuất sắc 2014-2015, Tập thể có thành tích lao động sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; QĐ số 2721, ngày 21/7/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ;

- Tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xuất bản đề cương, giáo trình bài giảng của Học viện II, QĐ 456, ngày 13/7/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II;

4.     Địa chỉ liên hệ: số 99 đường Man Thiện, P. Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM

 

 

Tìm kiếm