VGI

TÌM KIẾM ĐỀ TÀI

Loại:
Mã đề tài:
Chủ nhiệm đề tài:
Tên đề tài:
Cấp đề tài:
Đơn vị chủ trì đề tài:
Thuộc chương trình:
Ngày bắt đầu đề tài từ:
Đến:
Ngày kết thúc đề tài từ:
Đến:
Ngày nghiệm thu đề tài từ:
Đến:
Mã đề tàiTên đề tàiChủ nhiệm đề tàiĐơn Vị Chủ TrìCấp đề tàiTừ ngàyĐến ngày 
CS.HV3.19-01Quản lý di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ở thành phố Đà Nẵng hiện nayTS Trung Thị Thu ThủyHọc Viện Chính trị khu vực IIICơ sở01/01/201931/12/2019
CS.HV3.19-02Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo phát triển du lịch từ năm 2008 đến năm 2018ThS Cao Thị HiệuHọc Viện Chính trị khu vực IIICơ sở01/01/201931/12/2019
CS.HV3.19-03Công tác phòng, chống địch lợi dụng đạo Tin Lành trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai- Thực trạng và giải pháp.ThS Văn Nam ThắngHọc Viện Chính trị khu vực IIICơ sở01/01/201931/12/2019
CS.HV3.19-04Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở miền Trung- Tây Nguyên theo phong cách Hồ Chí MinhTS Nguyễn Mậu LinhHọc Viện Chính trị khu vực IIICơ sở01/01/201931/12/2019
CS.HV3.19-05Tầm nhìn lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh ở khu vực Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp.ThS Ngô Khắc SơnHọc Viện Chính trị khu vực IIICơ sở01/01/201931/12/2019
CS.HV3.19-06Đổi mới quan hệ sản xuất trong thành phần kinh tế tư nhân ở thành phố Đà Nẵng hiện nayTS Đoàn Công MẫnHọc Viện Chính trị khu vực IIICơ sở01/01/201931/12/2019
CS.HV3.19-07Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Nam hiện nay ThS Trương Diệu Hải AnHọc Viện Chính trị khu vực IIICơ sở01/01/201931/12/2019
CS.HV3.19-08Phát triển đội ngũ doanh nhân ở thành phố Đà NẵngTS Võ Văn LợiHọc Viện Chính trị khu vực IIICơ sở01/01/201931/12/2019
CS.HV3.19-09Văn hóa công sở trong cơ quan hành chính nhà nước ở thành phố Đà NẵngTS Nguyễn Thị Linh GiangHọc Viện Chính trị khu vực IIICơ sở01/01/201931/12/2019
CS.HV3.19-10Bình đẳng giới trong công tác cán bộ ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nayThS Phạm Thị Ngọc HàHọc Viện Chính trị khu vực IIICơ sở01/01/201931/12/2019
12345...>>>