VGI

Danh Sách nhiệm vụ khác

Tên nhiệm vụ khác:     Loại nhiệm vụ khác:     Từ ngày:     Đến ngày:     Đơn vị:        
Tên nhiệm vụLoại nhiệm vụTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị tổ chứcBan tổ chứcXem
Báo cáo thông tin chuyên đề: Công tác xây dựng lý luận tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc01. Cấp Học viện08/11/201608/11/2016Học viện CTQG HCM và trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung QuốcHọc viện CTQG Hồ Chí Minh
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về hoạt động nghiên cứu khoa học01. Cấp Học viện08/09/201608/09/2016Học viện CTQG Hồ Chí Minh và Ủy ban Kiểm tra Trung ươngP303, Nhà A 17, Học viện CTQG HCM
Giám đốc Học viện tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ01. Cấp Học viện23/08/201623/08/2016Vụ Quản lý khoa học, Văn phòng học viện, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Vụ Khoa học và Tư nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệP303, Nhà A 17, Học viện CTQG HCM
Nghiệm thu đề tài “Sự tham gia của người dân trong quản lý văn hóa cộng đồng ở đô thị hiện nay - thực trạng và giải pháp”01. Cấp Học viện13/08/201613/08/2016Vụ Quản lý khoa học
Hội nghị Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay01. Cấp Học viện30/07/201630/07/2016Vụ Quản lý khoa họcP206, nhà A17
Hội nghị Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Di cư xuyên biên giới của các tộc người thiểu số vùng Tây Bắc hiện nay tác động đến ổn định và phát triển”01. Cấp Học viện30/07/201630/07/2016Vụ Quản lý khoa học, Ban Quản lý khoa học Học viện CT khu vực IP1009, nhà A117
Hội nghị Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia Thực trạng và triển vọng”01. Cấp Học viện30/07/201630/07/2016Vụ Quản lý khoa học, Học viện CTQG Hồ Chí MinhP1009, A17
Hội nghị Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Xuất khẩu sức lao động ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Thực trạng và giải pháp”01. Cấp Học viện21/07/201621/07/2016Vụ Quản lý khoa họcNhà A17
Hội nghị Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Chính sách văn hóa trong kinh tế ở miền Trung và Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp”01. Cấp Học viện20/07/201620/07/2016Vụ Quản lý khoa họcNhà A17
Hội nghị Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng cơ chế bảo hiến ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra”01. Cấp Học viện20/07/201620/07/2016Vụ Quản lý khoa họcNhà A17
Hội nghị Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Cố kết cộng đồng trong các buôn (làng) ở Tây Nguyên hiện nay” Mã số: B15 -2201. Cấp Học viện15/07/201615/07/2016Vụ Quản lý khoa họcP1009, A17
Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Quyền lực nhà nước dưới ảnh hưởng của các thể chế chính trị quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam hiệnnay” Mã số: B15 -0601. Cấp Học viện15/07/201615/07/2016Vụ Quản lý khoa họcP1009, A17
Hội nghị Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Sự xuống cấp đạo đức xã hội nước ta hiện nay - Vấn đề và giải pháp”01. Cấp Học viện10/07/201610/07/2016Vụ Quản lý khoa họcP1009, vụ Quản lý khoa học
Hội nghi Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Đấu tranh phòng chống một số tội phạm phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay”01. Cấp Học viện02/07/201602/07/2016Bộ Khoa học và Công nghệBộ Khoa học và công nghệ
Hội nghị nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay”01. Cấp Học viện27/06/201627/06/2016Vụ Quản lý khoa họcP1009, nhà A17
Hội nghị Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm “Bảo đảm và đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền ở Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh hội nhập quốc tế”01. Cấp Học viện22/06/201622/06/2016Vụ Quản lý khoa họcP206, nhà A17
Hội nghị Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015-2016 “Hình thái tổng hợp thể loại trong Phóng sự Việt Nam hiện nay”01. Cấp Học viện22/06/201622/06/2016Vụ Quản lý khoa họcP1009, nhà A117
Hội nghị Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015-2016 “Sinh kế bền vững cho cư dân ven bờ vịnh Bắc Bộ: Thực trạng và giải pháp”01. Cấp Học viện21/06/201621/06/2016Vụ Quản lý khoa họcP1009, nhà A17
Hội nghị Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước “An ninh văn hóa trong điều kiện hiện nay”01. Cấp Học viện17/06/201617/06/2016Bộ Khoa học và công nghệBộ Khoa học và Công nghệ
Hội nghị Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Tăng trưởng kinh tế xanh: Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam”01. Cấp Học viện16/06/201616/06/2016Vụ Quản lý khoa họcP1009, nhà A17
Sau | Cuối | . Bạn đang ở trang: 1/4. Tổng bản ghi: 62