VGI

Danh Sách Hội Thảo

Tên hội thảo:     Loại hội thảo:     Từ ngày:     Đến ngày:     Đơn vị:     Ban tổ chức:        
Tên hội thảoLoại hội thảoTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị tổ chứcBan tổ chứcXem
Ngăn chặn, đẩy lùi “lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ hiện nay4. Hội thảo cấp cơ sở01/01/201830/12/2018Viện Xây dựng Đảngchủ trì: PGS, TS Ngô Huy Tiếp
Xây dựng và thực hiện cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng4. Hội thảo cấp cơ sở01/01/201830/12/2018Viện Xây dựng Đảngchủ trì: PGS, TS Trần Khắc Việt
Vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức xã hội ở Việt Nam5. Cơ sở Phân cấp19/12/201719/12/2017Viện Nhà nước và Pháp luậtChủ trì: PGS.Ts Tào Thị Quyên
Hội nghị tổng kết, đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chương trình, giáo trình Cao cấp lý luận chính trị: môn Nhà nước và pháp luật5. Cơ sở Phân cấp06/12/201706/12/2017Viện Nhà nước và Pháp luậtChủ trì: PGS.TS Trịnh Đức Thảo
Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc và những điều chỉnh chiến lược mới5. Cơ sở Phân cấp29/11/201729/11/2017Viện Quan hệ quốc tếChủ trì hội thảo: PGS, TS Trần Thọ Quang
40 năm tham gia Liên Hợp quốc của Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra5. Cơ sở Phân cấp29/10/201729/10/2017Viện Quan hệ quốc tếChủ trì hội thảo: PGS, TS Phan Văn Rân
Mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa với phát triển dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn4. Hội thảo cấp cơ sở20/10/201720/10/2017Học viện Chính trị khu vực IBan Quản lý khoa học, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh
Mối quan hệ giữa chức năng thống trị chính trị và chức năng xã hội của Nhà nước trong xây dựng Chính phủ kiến tạo4. Hội thảo cấp cơ sở09/10/201709/10/2017Học viện Chính trị khu vực IBan Quản lý khoa học, Khoa Triết học
“Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở khu vực Đông Nam bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0”.4. Hội thảo cấp cơ sở09/10/201709/10/2017Học viện Chính trị khu vực II
Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa và xây dựng con người từ năm 1986 đến nay4. Hội thảo cấp cơ sở06/10/201706/10/2017Học viện Chính trị khu vực IBan Quản lý khoa hoc, Khoa Văn hóa và Phát triển
Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay4. Hội thảo cấp cơ sở05/10/201705/10/2017Học viện Chính trị khu vực IBan Quản lý khoa học, Khoa Xây dựng Đảng
Nâng cao chất lượng thực thi chính sách công tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay4. Hội thảo cấp cơ sở05/10/201705/10/2017Học viện Chính trị khu vực IBan Quản lý khoa học, Khoa Xã hội học, khoa học Lãnh đạo, quản lý
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXHKH - Những giá trị bền vững và những vấn đề cần bổ sung, phát triển5. Cơ sở Phân cấp05/10/201705/10/2017Viện Chủ nghĩa xã hội khoa họcPGS, TS Nguyễn Viết Thảo; PGS, TS Bùi Thị Ngọc Lan; Đại tá, PGS,TS Lưu Ngọc Khải
Tổng kết lý luận dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin: Nhận thức, ảnh hưởng và phát triển trong điều kiện mới của Việt Nam4. Hội thảo cấp cơ sở04/10/201704/10/2017Học viện Chính trị khu vực IBan Quản lý khoa học, Khoa Dân tộc và Tôn giáo
Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về kinh tế tư nhân và đề xuất, bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới4. Hội thảo cấp cơ sở03/10/201703/10/2017Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu chính sách và phát triểnBan Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển
Tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững từ tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều ở vùng Tây Bắc nước ta hiện nay4. Hội thảo cấp cơ sở03/10/201703/10/2017Học viện Chính trị khu vực IBan Quản lý khoa học, Khoa Triết, Khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế, Khoa XHH- KHLĐQL
Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về kinh tế nhiều thành phần và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới4. Hội thảo cấp cơ sở03/10/201703/10/2017Học viện Chính trị khu vực IBan Quản lý khoa học, Khoa Kinh tế
“100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và con đường của cách mạng Việt Nam hiện nay”4. Hội thảo cấp cơ sở02/10/201702/10/2017Học viện Chính trị khu vực II
Hội nhập quốc tế của Việt Nam - Quá trình phát triển về tư duy, lý luận, thành tựu trong thực tiễn và những vấn đề đặt ra4. Hội thảo cấp cơ sở26/09/201726/09/2017Học viện Chính trị khu vực IBan Quản lý khoa học, Khoa Quan hệ quốc tế
Cơ chế kiểm soát quyền lực ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra4. Hội thảo cấp cơ sở25/09/201725/09/2017Học viện Chính trị khu vực IBan Quản lý khoa học, Khoa Chính trị học
Sau | Cuối | . Bạn đang ở trang: 1/23. Tổng bản ghi: 458