VGI

Danh Sách Hội Thảo

Tên hội thảo:     Loại hội thảo:     Từ ngày:     Đến ngày:     Đơn vị:     Ban tổ chức:        
Tên hội thảoLoại hội thảoTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị tổ chứcBan tổ chứcXem
Lịch sử các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930-1975 - Những bài học kinh nghiệm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay4. Hội thảo cấp cơ sở22/09/201722/09/2017Học viện Chính trị khu vực IBan Quản lý khoa học, Khoa Lịch sử Đảng
Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề sở hữu và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới4. Hội thảo cấp cơ sở15/09/201715/09/2017Ban Quản lý khoa học, Khoa Kinh tế Chính trị học
Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý - Thực trạng và giải pháp.4. Hội thảo cấp cơ sở12/09/201712/09/2017Học viện Chính trị khu vực II
“Hội nhập quốc tế - Cơ hội và thách thức đối với phát triển bền vững khu vực Nam Bộ”.4. Hội thảo cấp cơ sở01/09/201701/09/2017Học viện Chính trị khu vực II
Tái cấu trúc ngành nông nghiệp Việt Nam dưới góc nhìn thể chế4. Hội thảo cấp cơ sở28/08/201728/08/2017Học viện Chính trị khu vực IKhoa Kinh tế
Nhận diện “diễn biến hòa bình” và “tham nhũng” trong Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII và sự vận dụng trong nghiên cứu, giảng dạy về nhà nước và pháp luật5. Cơ sở Phân cấp23/08/201723/08/2017Viện Nhà nước và Pháp luậtChủ trì: PGS.TS Nguyễn Cảnh Quý
Vận dụng quan điểm NQTƯ 4 (khóa XII) trong nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học5. Cơ sở Phân cấp14/08/201714/08/2017Viện Chủ nghĩa xã hội khoa họcPGS, TS Lê Quốc Lý; PGS, TS Nguyễn Thị Ngân
“Tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các tỉnh Nam bộ”.3. Hội thảo cấp Bộ01/08/201701/08/2017Học viện Chính trị khu vực II
Vận dụng nội dung văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy môn Quan hệ quốc tế chương trình cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I4. Hội thảo cấp cơ sở08/06/201708/06/2017Học viện Chính trị khu vực IBan QUản lý khoa học
. “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII – một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay”4. Hội thảo cấp cơ sở01/06/201701/06/2017Học viện Chính trị khu vực II
Giải quyết mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế ở nước ta giai đoạn hiện nay5. Cơ sở Phân cấp29/05/201729/05/2018Viện Quan hệ quốc tếChủ trì hội thảo: PGS, TS Phan Văn Rân
Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới toàn diện vì mục tiêu Xã hội chủ nghĩa4. Hội thảo cấp cơ sở03/02/201703/02/2017Học viện Chính trị khu vực IBan Quản lý khoa học, Khoa Lịch sử Đảng
Đổi mới đánh giá cán bộ - lý luận và thực tiễn4. Hội thảo cấp cơ sở01/01/201730/12/2017Viện Xây dựng ĐảngChủ trì: PGS, TS Nguyễn Văn Giang
Xây dựng Đảng về đạo đức4. Hội thảo cấp cơ sở01/01/201731/12/2017Viện Xây dựng ĐảngChủ trì: PGS, TS Trương Thị Thông
Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ nguồn cấp huyện ở vùng Nam Bộ4. Hội thảo cấp cơ sở08/12/201608/12/2016Học viện Chính trị khu vực II
Chuyển đổi mô hình xã hội và quản lý xã hội đô thị, kinh nghiệm Việt Nam - Trung Quốc1.Hội thảo quốc tế06/12/201606/12/2016Học viện Chính trị khu vực II
Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội đối với tổ chức bộ máy nhà nước5. Cơ sở Phân cấp05/12/201605/12/2016Viện Nhà nước và Pháp luậtChủ trì: PGS.TS Nguyễn Cảnh Quý
Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu - Những yêu cầu đặt ra”3. Hội thảo cấp Bộ21/11/201621/11/2016Trung tâm NC phát triển bền vữngPGS, TS Lê Quốc Lý
Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi hình thức tổ chức, phương thức hoạt động của HTX NN theo Luật HTX 2012”3. Hội thảo cấp Bộ16/11/201616/11/2016Ban Chủ nhiệm đề tàiPGS,TS Lê Quốc Lý, Ông Ma Quang Trung, TS. Trần Thị Thái
Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi hình thức tổ chức, phương thức hoạt động của HTX NN theo Luật HTX 2012”3. Hội thảo cấp Bộ16/11/201616/11/2016Học viện CTQG Hồ Chí MinhPGS, TS Lê Quốc Lý, Ông Ma Quang Trung, TS. Trần Thị Thái
Đầu | Trước | Sau | Cuối | . Bạn đang ở trang: 2/23. Tổng bản ghi: 458