VGI

Danh Sách Hội Thảo

Tên hội thảo:     Loại hội thảo:     Từ ngày:     Đến ngày:     Đơn vị:     Ban tổ chức:        
Tên hội thảoLoại hội thảoTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị tổ chứcBan tổ chứcXem
Các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy cho cán bộ trẻ ở phân viện đà nẵng5. Cơ sở Phân cấp25/03/200525/03/2005Phân viện Đà Nẵng
Về phương pháp giảng dạy môn kinh tế học phát triển4. Hội thảo cấp cơ sở10/03/200510/03/2005Khoa Kinh tế phát triển, Học viện Chính trị khu vực III
Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động nghiên cứu khoa học ở phân viện đà nẵng (1999 - 2004)5. Cơ sở Phân cấp25/01/200525/01/2005Phân viện Đà Nẵng
Sáu mươi năm chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2004)5. Cơ sở Phân cấp17/12/200417/12/2004Phân viện Đà Nẵng
Góp ý kiến về quy chế dân chủ trong hoạt động khoa học xã hội và nhân văn4. Hội thảo cấp cơ sở10/12/200410/12/2004Viện Khoa học xã hội và nhân văn phối hợp với Phân viện Đà Nẵng
Năm mươi năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ5. Cơ sở Phân cấp04/05/200404/05/2004Phân viện Đà Nẵng
Nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu và thông tin khoa học ở Phân viện Đà Nẵng5. Cơ sở Phân cấp02/04/200402/04/2004Phân viện Đà Nẵng
Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý ở miền Trung trong tiến trình hội nhập4. Hội thảo cấp cơ sở19/02/200419/02/2004Phân viện Đà Nẵng phối hợp với đề tài KX 03-02
Toàn cầu hóa kinh tế - những cơ hội và thách thức đối với miền Trung4. Hội thảo cấp cơ sở12/11/200312/11/2003Phân viện Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh- Đại học Đà Nẵng
Nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay5. Cơ sở Phân cấp06/03/200306/03/2003Phân viện Đà Nẵng
Phát triển đảng viên trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (qua thực tiễn ở miền Trung - Tây Nguyên)4. Hội thảo cấp cơ sở14/01/200314/01/2003Phân viện Đà Nẵng phối hợp với Ban Chủ nhiệm đề tài KX 03.04
Đời sống văn hóa và xu hướng phát triển văn hóa một số dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa4. Hội thảo cấp cơ sở24/12/200224/12/2002Phân viện Đà Nẵng phối hợp với Ban Chủ nhiệm đề tài KX 05.04
Nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên qua thực tiễn miền Trung - Tây Nguyên4. Hội thảo cấp cơ sở13/12/200213/12/2002Phân viện Đà Nẵng phối hợp với Ban Chủ nhiệm đề tài KX 05.01
Cách mạng Tháng Mười Nga và quan hệ Việt- Nga: lịch sử và hiện tại5. Cơ sở Phân cấp05/11/200205/11/2002Phân viện Đà Nẵng
Thực trạng và các giải pháp đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay4. Hội thảo cấp cơ sở11/06/200216/06/2002Phân viện Đà Nẵng phối hợp với Tỉnh ủy Kon Tum và Tỉnh ủy Đăk Lăk
Công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số ở miền Trung và Tây Nguyên5. Cơ sở Phân cấp31/05/200231/05/2002Phân viện Đà Nẵng
Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới5. Cơ sở Phân cấp28/01/200228/01/2002Phân viện Đà Nẵng
Phát triển kinh tế tri thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa- cơ hội và thách thức đối với miền Trung4. Hội thảo cấp cơ sở12/08/200112/08/2001Phân viện Đà Nẵng phối hợp trường đại học Kinh tế và Quản Trị kinh doanh và Trung tâm Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương tại Đà Nẵng (VAPEC Đà Nẵng)
Đầu | Trước | . Bạn đang ở trang: 23/23. Tổng bản ghi: 458