VGI

Tìm kiếm Lý Lịch

Mã: Họ đệm: Tên: Giới tính:
Năm Sinh từ: đến Học Hàm: Học Vị: Tổ chức:
Đơn vị:   
Họ ĐệmTênGiới TínhNgày SinhHọc HàmHọc VịTổ chứcXem
Nguyễn VănANam1988Phó Giáo sưTiến sĩHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
Lưu VănAnNam1962Phó giáo sưTiến sỹHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
TRƯƠNG DIỆU HẢIANNữ1985Thạc sĩHọc viện Chính trị khu vực III
PHAN ĐỨCANNam1971Cử nhânHọc viện Chính trị khu vực III
LÊ THỊ BÌNHAN1991Thạc sỹHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
TRẦN THỊ MINHANNữ1970Thạc sĩHọc viện Chính trị khu vực III
Lê XuânAnNam1967thạc sỹhọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
TRẦN THỊ TÚANHNữ1977Tiến sỹHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
NGUYỄN DŨNGANHNam1973Tiến sĩHọc viện Chính trị khu vực III
LÊ THỊANHNữ1976Tiến sỹHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
TRẦN VÂNANHNữ1984Kỹ sưHọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị QuỳnhAnhNữ1989Cử nhânHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
HoàngAnhNữ1972Phó Giáo sưTiến sĩHọc viện Báo chi và Tuyên truyền
Dương Thị ThụcAnhNữ1972Tiến sĩHọc viện báo chí và tuyên truyền
NGUYỄN THẾANHNam1987Thạc sỹHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Trần Thị VânAnhNữ1977Tiến sĩHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
LÊ THẠCHANHNam1990Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ LANANHNữ1985Thạc sĩHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
TRẦN TUẤNANHNam1972Tiến sĩHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Hà Thị VânAnhNữ1991Cử nhânHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Sau | Cuối | . Bạn đang ở trang: 1/55. Tổng bản ghi: 1099