VGI

Tìm kiếm Lý Lịch

Mã: Họ đệm: Tên: Giới tính:
Năm Sinh từ: đến Học Hàm: Học Vị: Tổ chức:
Đơn vị:   
Họ ĐệmTênGiới TínhNgày SinhHọc HàmHọc VịTổ chứcXem
Ngô ĐìnhXây1958Phó giáo sưTiến sỹKhoa Triết học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Nguyễn ThịXuânNữ1968Tiến sĩhọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
BÙI THỊXUÂNNữ1984Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Lê Thị ThanhXuânNữ1960Thạc sĩHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
Đặng TrườngXuânNam1965Thạc sĩHọc viện Chính trị Khu vực I
Nguyễn ThanhXuânNam1954Phó giáo sưTiến sỹViện Nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Cao QuangXứngNam1953Tiến sĩHọc Viện Báo Chí và Tuyên Truyền
Lê Thị HàXuyênNữ1986Thạc sĩHọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
TẠ THỊ PHƯƠNGXUYÊNNữ1987Kỹ sưHọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Trịnh ThịXuyếnNữ1970Phó giáo sưTiến sỹViện Chính trị học - Học viện CTQG HCM
DƯƠNG TRUNGÝNam1971PGSTSHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Trương Thị HoàngYến0
Tào Thị HoàngYếnNữ1963Thạc sỹHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
Phạm Thị HảiYếnNữ1963Thạc sĩHọc viện Chính trị Khu vực I
Nguyễn Thị HảiYếnNữ1986Thạc sĩHọc viện Chính trị khu vực I
TRƯƠNG THỊ NHƯYẾNNữ1971Tiến sĩHọc viện Chính trị khu vực III
TRƯƠNG THỊ BẠCHYẾNNữ1965Tiến sĩHọc viện Chính trị khu vực III
NGUYỄN THỊYẾNNữ1972Thạc sĩHọc viện Chính trị khu vực III
Nguyễn Thị HảiYếnNữ1981Tiến sỹViện Nghiên cứu Tôn giáo, tín ngưỡng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Đầu | Trước | . Bạn đang ở trang: 55/55. Tổng bản ghi: 1099