VGI

Tìm kiếm Lý Lịch

Mã: Họ đệm: Tên: Giới tính:
Năm Sinh từ: đến Học Hàm: Học Vị: Tổ chức:
Đơn vị:   
Họ ĐệmTênGiới TínhNgày SinhHọc HàmHọc VịTổ chứcXem
NGUYỄN NGỌCANHNam1979Tiến sỹHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nguyễn ThịAnhNữ1992Cử nhânHọc viện Chính trị Khu vực II
NGUYỄN THỊ MAIANHNữ1986Thạc sỹViện Xây dựng Đảng
Nguyễn Thị NgọcAnhNữ1986Thạc sỹHọc viện Chính trị khu vực IV
Đinh HồngAnhNữ1990Cử nhânHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
VŨ ĐÌNHANHNam1981Thạc sĩHọc viện Chính trị khu vực III
Lê HiềnAnhNữ0Học viện Chính trị khu vực I
NGUYỄN KIMANHNữ1987Thạc sỹHọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị VânAnhNữ1981Thạc sĩKhoa xây dựng Đảng – Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Nguyễn Thị QuếAnhNữ1969Tiến sĩHọc viện Chính trị khu vực I
PHAN HOÀNG NGỌCANHNữ1984Thạc sỹHọc viện Chính trị khu vực II
Trần Thị VânAnhNữ1979Thạc sĩHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
TRÌNH TRẦN PHƯƠNGANHNữ1970Thạc sỹHọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
TRẦN CAOANHNam1960Thạc sĩHọc viện Chính trị khu vực III
Nguyễn ViệtAnhNam1981Tiến sĩHọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
HOÀNGANHNam1966Phó Giáo sưTiến sỹHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
HÀ NGỌCANHNam1977Thạc sĩHọc viện Chính trị khu vực III
TRẦN NGUYỄN PHƯƠNGANHNữ1981Thạc sĩHọc viện Chính trị khu vực III
Phạm NgọcAnhNam1961Phó giáo sưTiến sĩHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
NGÔ THỊ HẢIANHNữ1979Thạc sỹHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Đầu | Trước | Sau | Cuối | . Bạn đang ở trang: 2/55. Tổng bản ghi: 1099