VGI

Danh Sách nhiệm vụ khác

Tên nhiệm vụ khác:     Loại nhiệm vụ khác:     Từ ngày:     Đến ngày:     Đơn vị:        
Tên nhiệm vụLoại nhiệm vụTừ ngàyĐến ngàyĐơn vị tổ chứcBan tổ chứcXem
Thông tin khoa học02. Cấp cơ sở02/04/200602/04/2006Học viện Báo chí và Tuyên truyềnHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
Hội nghị báo cáo kết quả đề tài: hững vấn đề kinh tế – xã hội nảy sinh trong quá trình đô thị hoá ở thành phố Hồ Chí Minh02. Cấp cơ sở10/01/200610/01/2006Ban Chủ nhiệm đề tàiHọc viện
Đầu | Trước | . Bạn đang ở trang: 4/4. Tổng bản ghi: 62