LÝ LỊCH KHOA HỌC
1  Họ tên: Trần Thị Vân Anh
2
 Học hàm:  Năm được phong học hàm:
 Học vị:Tiến sĩ  Năm đạt học vị: 2009
3
 Chuyên ngành nghiên cứu:Nghiên cứu báo chí
4
 Chức danh nghiên cứu:Giảng viên
 Chức vụ:
5  Các công trình chủ yếu đã được công bố:
(liệt kê các công trình, bài báo, báo cáo khoa học đã công bố)
TT
Tên công trình
(bài báo, công trình)
Là tác giả hoặc đồng tác giảNơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1
Chất thơ qua sự hòa phối màu sắc trong “Ông già và biển cả”Trần Thị Vân AnhHội thảo khoa học 100 năm Hemingway1999
2
Mạch lạc theo quan hệ nguyên nhân trong Truyện Kiều và mối liên hệ của nó với chủ đề - đề tài tác phẩmTrần Thị Vân AnhTạp chí Ngôn ngữ và đời sống (số 4)2004
3
Mạch lạc theo quan hệ thời gian - một biểu hiện của thiên tài Nguyễn Du trong nghệ thuật bố cục Truyện KiềuTrần Thị Vân AnhTạp chí Ngôn ngữ (số 5)2004
4
Quan hệ thời gian theo kiểu trùng ứng, một định hướng cho việc phân tích Truyện KiềuTrần Thị Vân AnhHội thảo Ngữ học trẻ2006
5
Nghiên cứu Truyện Kiều những năm đầu thế kỷ XXITham giaNXB Giáo dục2009
6
Giảng giải, phân tích Văn 6 (tập 1)Tham giaNXB Tổng hợp TPHCM2010
7
Giảng giải, phân tích Văn 6 (tập 2)Tham giaNXB Tổng hợp TPHCM2010
8
Xây dựng chuẩn mực văn hóa trong ngôn ngữ học đườngTrần Thị Vân AnhHội thảo Văn hóa học đường2010
9
Văn hóa người H’Mông ở SimacaiTham giaNXB Chính trị - Hành chính2011
10
Thực trạng phát triển khu đô thị và khu công nghiệp Việt Nam hiện nayTrần Thị Vân AnhHội thảo Văn hóa và Phát triển2011
11
Văn hóa giao thôngTham giaNXB Chính trị - Hành chính2012
12
Văn hóa giao thông ở nông thôn Việt Nam hiện nayTrần Thị Vân AnhHội thảo “Văn hóa giao thông ở nước ta hiện nay”2012
13
Văn hóa và Phát triển từ lý luận đến thực tiễnTham giaNXB Chính trị - Hành chính2012
14
Giáo trình Lý luận văn hóaTham giaNXB Chính trị quốc gia – Sự thật2012
15
“Sống nháp” với nghề: một cách thực hành, thực tập hiệu quả với sinh viên ngành báoTrần Thị Vân AnhHội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên khoa Phát thanh và Truyền hình”2014
16
Người phụ nữ Mông ở SimacaiTrần Thị Vân AnhTạp chí cộng sản (số 5)2014
17
Bảo tàng, di tích – nơi khơi nguồn cảm hứng dạy và học lịch sử cho học sinh phổ thôngTham giaNXB Chính trị - Hành chính2014
18
Một số mô hình nội dung bài báo từ góc nhìn Ngữ pháp văn bảnTrần Thị Vân AnhTạp chí giáo chức (số 7)2015
19
Báo chí truyền thông, những vấn đề đương đạiTham giaNXB Chính trị Q.gia2016
20
Đặc điểm và yêu cầu sử dụng ngôn ngữ trong tác phẩm báo chí đa phương tiệnTrần Thị Vân AnhTạp chí Lý luận chính trị và truyền thông2016
21
Báo chí và Truyền thông đa phương tiệnTrần Thị Vân AnhNhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội2017
22
Xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên báo chí phải gắn với thực tiễnTrần Thị Vân AnhHội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo tín chỉ cho sinh viên khoa Phát thanh - Truyền hình”2017
6  Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp
(nếu có)
TT
Tên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
7  Số công trình được áp dụng trong thực tiễn:
TT
Tên công trìnhHình thức, quy mô,
địa chỉ áp dụng
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
8  Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
8.1  Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì:
TT
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trìThời gian
(bắt đầu-kết thúc)
Thuộc chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
1
Chủ nhiệm đề tài “Văn hóa doanh nghiệp ở nước ta hiện nay”2012cấp cơ sởKhá
8.2  Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia:
TT
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham giaThời gian
(bắt đầu-kết thúc)
Thuộc chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
1
Tham gia đề tài “ Văn hóa học đường”2009Trọng điểmTốt
2
Tham gia đề tài “Xây dựng mô hình làng văn hóa ở nước ta hiện nay”2012Trọng điểmđã nghiệm thu, đạt loại tốt
9.  Giải thưởng
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,...):
10.  Thành tựu hoạt động KH&CN
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
.....,ngày ...... tháng ........ năm.......
TỔ CHỨC - NƠI LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN NGƯỜI KHAI
(Xác nhận và đóng dấu) (Họ tên, chữ ký)